De arbeidsmarkt

door

in

Hoe gaat het met de arbeidsmarkt: en dan voornamelijk hoe is onder andere de balans tussen vast en flex? We geven u aan de hand van de Flexbarometer meer informatie over de ontwikkeling, positie en omvang van flexibele arbeid. Een groot gedeelte van de Nederlandse werkzame bevolking heeft een vaste arbeidsrelatie. De laatste jaren is het percentage werkzame personen met een flexibele arbeidsrelatie wel gestegen. Momenteel hebben ruim 1,9 miljoen mensen een flexibele arbeidsrelatie. Zzp’ers vallen daar niet onder; dit zijn ruim 1 miljoen mensen.

Een flexibele schil kan op diverse manieren worden in gericht. Er zijn bedrijven met een grote structurele flexibele schil. Hier zitten vaak werknemers in die structureel worden ingezet en welke kennis en vaardigheid niet kan worden gemist. Wanneer een bedrijf veel seizoensgebonden werkzaamheden verricht, kan het bedrijf er voor kiezen om oproepkrachten en/of vakantiekrachten aan te nemen. Zij zorgen dat er voldoende werkzame capaciteit is, als het bedrijf hier om vraagt. Zo zijn er verschillende vormen van flexibele arbeid mogelijk.

In alle leeftijden komen werkzame personen voor met een flexibele arbeidsrelatie, maar in de leeftijd van 15-25 jaar is dit percentage het hoogst. Het verschil in geslacht (man-vrouw) is daarentegen niet groot, dit scheelt maar enkele procenten. Qua opleidingsniveau zie je dat hoog opgeleide vaak een vast dienstverband hebben.